implementatie

Interventie Talent- en Ontwikkelcoach

De talent- en ontwikkelcoach is een belangrijke aanvulling op het dagelijks functioneren van de jeugdige topsporter binnen een high pressure environment. De topsport is hard, wat prima is, maar dan moeten de randvoorwaarden voor de sporters goed geregeld zijn. Sporters zijn zoekende naar een begeleider zonder machtspositie, waarmee zij onbevangen een gesprek kunnen voeren over hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Voor de sporters binnen de topsport is het niet altijd mogelijk om vrijuit te praten over persoonlijke en professionele ontwikkeling, en de zorgen die de topsport met zich meebrengt. De sporters vragen om verandering, daarvoor is de Talent- en Ontwikkelcoach ontwikkeld wat bijdraagt aan een veiliger topsportklimaat.

Het doel van de interventie is het verbeteren van het huidige topsportklimaat. Ten behoeve van het welzijn van de sporter. Hierbij is het van belang dat de sporter op een juiste manier wordt geholpen zodat hij zijn zelfredzaamheid verbetert.

Methodiek

De Talent- en Ontwikkelcoach werkt met de jeugdige topsporters gebaseerd op behoeftes van sporters en helpt hen met de stappen die zij als atleet moeten maken op sociaal emotioneel niveau. Daarnaast organiseert de persoon maandelijks gesprekken met de sporters en worden er afhankelijk van de behoefte van de sporters semigestructureerde cursussen en workshops georganiseerd omtrent de BRAVO-factoren, persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Opzet van de interventie

De upgrade ‘welzijn topsportjeugd’ bestaat uit het in functie laten treden van een Talent- en Ontwikkelcoach die nieuw is binnen de organisatie, en geen machtspositie heeft/krijgt ten aanzien van de jeugdtopsporter (denk aan trainer, coördinator etc).

Bij voorkeur bestaat de functie Talent- en Ontwikkelcoach uit een of meerdere nieuwe personen binnen de organisatie die de individuele coaching oppakken bestaande uit circa 28 tot 32 uur per week. Idealiter hebben de sporters een á twee keer per maand een gesprek met de talent- en ontwikkelcoach gepland staan, waarbij zij ten alle tijden contact met deze persoon kunnen opnemen. Afhankelijk van de setting, en het budget kan de focus op de gehele of een gedeelte (midden- en/of bovenbouw) van de opleiding worden gelegd.

De Talent- en ontwikkelcoach is er voor alle sporters binnen de gekozen setting, van ‘toptalent’ - waar doorgaans meer aandacht aan wordt besteed - tot en met ‘de bankzitters’. Met de Talent- en Ontwikkelcoach moet het voeren van onbevangen gesprekken over persoonlijke- en professionele ontwikkeling genormaliseerd worden. De sporters voelt zich meer gehoord en gesteund. Met Leefstijlcoaching kan de sporter gezonder topsport gaan beoefenen, wat uiteindelijk meer zelfstandigheid en eigenaarschap creëert.

De Talent- en Ontwikkelcoach is zichtbaar aanwezig binnen de vereniging. Hierdoor is de drempel om naar hem toe te stappen voor de topsporter minder hoog. De talent- en ontwikkelcoach heeft in de ideale situatie een eigen werkplek binnen de organisatie waar hij voldoende afgezonderd zit van de publieke ruimtes om de privacy van de topsporter te waarborgen. De Talent- en Ontwikkelcoach is herkenbaar aanwezig op de organisatie in clubkostuum. Bij wedstrijden en trainingen heeft hij geen directe rol, behalve als dit afgestemd is met de trainer van het team. Bij voorkeur gaat de Talent- en Ontwikkelcoach met eigen vervoer naar uitwedstrijden en toernooien, aangezien hij geen onderdeel is van het team.

Binnen de topsportorganisatie staat de Talent- en Ontwikkelcoach op gelijke voet met o.a. de trainers en de overige specialisten. De coach is staat om op een pedagogisch verantwoordde manier te levelen met de topsporter om op die manier samen naar een eventuele oplossing te zoeken. De coach legt verantwoording af aan de HJO of een persoon in een soortgelijke functie. Daarnaast deelt de coach, naar eigen inzicht, informatie met de trainers van de teams.

De staf van het team is het eerste aanspreekpunt van de sporter. De Talent- en Ontwikkelcoach monitort de sporter en kan advies geven of vragen beantwoorden. Daarnaast kan de coach de sporter doorverwijzen naar een specialist c.q. disciplines (fysio, inspanningsfysioloog etc.).

Doelgroep

Sporters in de leeftijd 12 tot en met 21 jaar binnen een topsportorganisatie. De doelgroep is in te delen naar 2 subdoelgroepen; middenbouw (12 t/m 14 jaar) en bovenbouw (15 t/m 22 jaar).

Doel van de interventie

In de leefstijlinterventie is het hoofddoel om de sporters zich gehoord te laten voelen, waarin zij zich onbevangen kunnen uiten bij een onafhankelijk persoon (zonder machtspositie) genoemd ‘de talent- en ontwikkelcoach’. De begeleider helpt de sporters hierin en voorziet hen in advies. Met als uiteindelijke doel sporters een veilig(er) topsportklimaat te bieden waarin praten over persoonlijke en professionele ontwikkeling bij een onafhankelijk persoon de norm is en er meer eigenaarschap is gecreëerd bij de sporter.

Het creëren van een veiligere topsport, om jeugdsporters op een zo goed mogelijke manier te kunnen begeleiden binnen een ontwikkelklimaat. Daarnaast zijn er diverse subdoelen die het hoofddoel ondersteuning bieden.

De Talent- en Ontwikkelcoach is in dienst van de BVO, is herkenbaar in clubkostuum en weet zich een weg te vinden tussen de verschillende lagen (Trainer, HJO, etc) en disciplines (Fysio, Sportarts, etc) binnen de organisatie. De persoon legt verantwoording af aan het hoofd talentonwikkeling (indien aanwezig), of aan de HJO.

Subdoelen

De subdoelen zijn onder andere de volgende aanknopingspunten: kennis, attitude, sociale steun, eigen effectiviteit en gedrag.

Kennis

- Verkrijgen van praktische en inhoudelijke informatie over BRAVO-factoren (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning), sportieve prestaties, persoonlijke- en professionele ontwikkeling.


Attitude

- Ervaren dat praten over persoonlijke en professionele ontwikkeling nuttig en noodzakelijk is.

- Ervaren de voordelen van gezonde BRAVO-factoren

Sociale steun

- Ondervinden en ontdekken bij wie zij wel en geen steun kunnen krijgen voor het beoefenen van topsport.

Eigen effectiviteit

- Verkrijgen meer zelfvertrouwen in de wijze waarop zij hen leefstijl en mindset kunnen beïnvloeden.

- Verkrijgen vaardigheden om gezonde leefstijlkeuzes te maken.

- Maken kennis met en ontdekken de kracht van een groeimindset t.a.v. een statische mindset

- Eigenaarschap creëren

Gedrag

- Geven praktische en sociale ondersteuning aan sporters in het opstellen en behalen van doelen.

Functieprofiel Talent- en Ontwikkelcoach

In de interventie is omschreven hoe de Sportbond of BVO/ topsportorganisatie de individuele begeleiding en het veilige sportklimaat kan verbeteren. Met betrokken sportpsychologen en professionals is er een functieprofiel - in de vorm van een vacature - opgesteld waar deze persoon aan moet voldoen. Het functieprofiel kan de zoektocht naar de Talent en Ontwikkelcoach vergemakkelijken en biedt onderbouwing voor de vereisten die gevraagd worden van de kandidaat:

In plaats van de interactieve web-versie liever een fysieke versie? Download 'Upgrade The Sports - Upgrade 1: Welzijn Topsporter' via Google Drive, download het rapport: