Inspiratie en must-read

Onze boekenkast, je hebt het gevonden! Een mooie verzameling van online en offline media over (top)sport, bewegen, coaching en mindset. Leef je uit. Of wil jij ons inspireren? Kom maar op.

Podcasts:

De Cor Potcast


DRIVE


Yaap de Podcast


Boeken:

Talent Van Morgen (Groeimindset)


Athletic Skills Model (ASM)


Totaalcoachen XL (ActionType)


Video's en Documentaires

Voetbaldroom (NPO)


Artikelen

Nederlands centrum jeugdgezondheid. (2019). Stress bij kinderen: Hoe houden we kinderen gezond? https://assets.ncj.nl/docs/04151a81-ab2f-4258-87f0-59d86052c3a1.pdf

Verlinden, D. (2021, 20 augustus). Waarom mentale problemen bij topsporters nog steeds een taboe zijn. Site-Sportmagazine-NL. Geraadpleegd op 19 november 2021, van https://sportmagazine.knack.be/sport/andere-sporten/waarom-mentale-problemen-bij-topsporters-nog-steeds-een-taboe-zijn/article-longread-1768105.html?cookie_check=1637320476

Alles over sport. (2020, 27 oktober). Hoe kunnen kin-deren zich optimaal sportief ontwikkelen? Geraadpleegd op 7 januari 2022, van https://www.allesoversport.nl/thema/beweegstimulering/hoe-kunnen-kinderen-zich-optimaal-sportief-ontwikkelen/

De Hoog, M. (2020, 27 februari). Nee, je kunt helemaal niet zien of je achtjarige de nieuwe Messi is. De Corres-pondent. Geraadpleegd op 5 mei 2021, van: https://decorrespondent.nl/10982/nee-je-kunt-helemaal-niet-zien-of-je-achtjarige-de-nieuwe-messi-is/969800268030-26558aac

Onderzoeken

Elliott AJ, Harackiewicz JM (1996). Approach and avoidance achievement goals and intrinsic motivation: a mediational analysis. J. Pers. Soc. Psychol.; 70: 461-475.

Temple, V. A., & Crane, J. R. (2015). A systematic review of drop-out from organized soccer among children and adolescents. Soccer & Society, 17(6), 856–881. https://doi.org/10.1080/14660970.2015.1100901

Toering, T., Elferink-Gemser, M. T., Jonker, L., van Heuvelen, M. J. G., & Visscher, C. (2012). Measuring self-regulation in a learning context: Reliability and validity of the Self-Regulation of Learning Self-Report Scale (SRL-SRS). International Journal of Sport & Exercise Psychology, 10(1), 24–38.