financiering

Financiële middelen zijn volgens de professionals uit het voetballandschap een van de redenen waarom een dergelijke functie als individuele coach weinig voorkomend is binnen de topsport. Om een Talent- en ontwikkelcoach binnen de BVO te realiseren moeten financiële middelen beschikbaar zijn. Al blijft dit natuurlijk een keuze, hoe hoog heeft de BVO/Topsportorganisatie het sociaal-emotioneel welbevinden van de jeugdige topsporters in het vaandel staan?

De lokale sportakkoorden kunnen een tijdelijke oplossing bieden om de Talent- en Ontwikkelcoach te realiseren binnen de bestaande begroting. In iedere gemeente, of gezamenlijke gemeentes zijn de lokale sportakkoorden anders ingericht. Thema 4 ‘positieve sportcultuur’ binnen het sportakkoord kan uitkomst bieden in de financiering. Neem contact op met het sportbureau van de desbetreffende gemeente of een topsport ondersteuningsorganisatie vanuit de provincie zoals Topsport Gelderland. Uiteindelijk dient de organisatie de kosten op te nemen in haar begroting, waarbij de Talent- en ontwikkelcoach volledig geïntegreerd is binnen de topsportorganisatie.

sportakkoord_brochure_2021 (1).pdf
Gelders-Sportakkoord-2.0.pdf

Naast het lokale sportakkoord kan de BVO/Topsportorganisatie werken met nieuwe partnerships en/of sponsoren die specifiek het sociaal-emotioneel welbevinden van de topsporters willen ondersteunen. Zonder sponsoring kan niet een BVO bestaan. Een Partnership is een langdurige, intensieve samenwerking die voor beide partners tot een voordeel werkt. Dit is een manier om tot een mooie samenwerk te komen en kan financieel een mooie bijdragen leveren. De financierende partij kan zich profileren als een vooruitstrevende partij, die het welbevinden van topsportjeugd prioriteit geeft. Belangrijk is dat de rol Talent- en Ontwikkelcoach onafhankelijk uitgevoerd kan worden, dus zonder directe bemoeienis op uitvoerend niveau.