Actie!

1. Inventariseer binnen de bond of BVO/organisatie of de spelers behoefte hebben aan een talentbegeleider.

2. Realiseer een ontwikkelbudget.

4. Sportondersteunende diensten (zoals fysio, diรซtist etc.) moeten vrij zijn van eigen bijdrage voor sporters.

5. Monitor het welbevinden van de sporters voorafgaand en ten tijde van de interventie 'Talent- en ontwikkelcoach'.

In plaats van de interactieve web-versie liever een fysieke versie? Download 'Upgrade The Sports - Upgrade 1: Welzijn Topsporter' via Google Drive, download het rapport: